Vikten av bra belysning på arbetsplatsen

Belysning fyller flera viktiga funktioner på en arbetsplats. När den brister på ett eller annat sätt kan det drabba de anställda på mer än ett vis. Här tittar vi kortfattat på varför belysningen är så viktigt och hur man bör tänka kring detta ämne för att säkerställa god belysning för alla.

Till att börja med fyller belysningen den enkla funktionen av att kunna se vad man faktiskt håller på med. Kan inte belysningen göra detta jobb bra nog kan det resultera i att arbetaren måste luta sig fram eller liknande för att kunna se tydligt. Belysningen har nu blivit en orsak till dålig ergonomi. Detta kan leda till allvarliga problem och skador om det får pågå för länge.

Belysningen måste därför anpassas för individuella arbetsplatser och arbetsuppgifterna som utförs där. Detta ska helst finnas på plats innan någon börjar arbeta där. Men det kan också uppstå situationer där nya arbetsuppgifter tillkommer och då kan man delvis behöva förlita sig på att de anställda rapporterar om belysningen är otillräcklig på i något avseende.

Det är också viktigt att förstå belysningens effekt på vårt allmänna välmående. I detta fall är det rekommenderat att använda sig av naturligt ljus i största möjliga utsträckning. På arbetsplaster där ljuset inte tar sig in lika långt är det klokt att titta på lösningar som finns på marknaden och hur de kan appliceras på arbetsplatsen.

Belysningslösningar bör vara heltäckande men kravet kan så klart vara högre på en del områden än andra. Fokusen ska ligga på de platser där anställda utför sin arbetsuppgifter och spenderar betydelsefull tid av sin dag på. Lösningar för något som korridorer, små förrådsutrymmen och liknande kan man ta itu med när de andra platserna fått sina behov tillgodosedda.