Hälsa och säkerhet på jobbet

Det är viktigt att vi har en arbetsplats som är säker. Hälsa och säkerhet på jobbet är viktigt och i dessa tider med pandemi så är det viktigt att vi även tänker på detta om vi arbetar hemifrån.

Säkerheten på en arbetsplats kan så klart skilja sig beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Större industrier får arbeta mer för säkerhet än vad kanske ett fåmansföretag får göra. Det är dock viktigt att man tänker sig för och arbetar för att det ska vara så säkert som det bara går att göra. Arbetar man där det finns uppenbara risker så gäller det att förebygga så man minskar risker för olyckor. Det gäller också att man har det som krävs på en arbetsplats i form av första hjälpen.

Det kan så klart vara svårt att skydda sig från allt men det ska i alla fall vara en intention att minimera riskerna och förebygga. Om det händer något på en arbetsplats så ska detta följas upp och arbetas för att det aldrig händer igen. Företaget tillsammans med ett arbetsmiljöombud har i uppdrag att se till så att det blir en så säker arbetsplats som möjligt. Även som anställd så har man ett ansvar att anmäla om man upptäcker brister som kan leda till olycka. Detta gör man till arbetsmiljöombudet som i sin tur tar detta vidare till någon chef eller ledningsgrupp.