Säkerheten på en arbetsplats

Så klart så ser det olika ut på olika arbetsplatser då det kommer till säkerhet. Vissa behöver ha en högre säkerhet på sina arbetsplatser än vad andra behöver. Men det är ändå viktigt att titta över hur det ser ut och om det går att förbättra på något sätt.

På varje arbetsplats så bör det finnas en förbandstavla av någon modell. Stor eller liten beroende på hur arbetsplatsen ser ut och riskerna för att man ska skada sig. Förhoppningen är ju att ingen gör sig illa och behöver använda det material som finns i dessa första hjälpen stationerna. Men som vi skrev, beroende på vilken verksamhet som bedrivs så kan riskerna vara större hos vissa än hos andra. Om ni inte har någon tavla för fösta hjälpen så kolla in utbudet på nätet och se om det är någon som kan passa ert företag.

Om det inte finns något arbetsmiljöombud på ert företag så gäller det att utse någon som blir vald till detta. Den personen blir den man får och ska vända sig till om det är något som behöver förändra i företagets arbetsmiljö. Exempelvis köpa in förbanstavlor och saker för första hjälpen. Det kan även vara bra att några på företaget får gå utbildning i första hjälpen och HLR. Finns det några som kan detta så är det en stor fördel om det skulle hända något på företaget. Så klart så ska man ringa 112 vid olyckor men det kan rädda liv om man kan HLR och första hjälpen.