Hitta rätt medarbetare

Rekrytering av personal kan ofta vara en utmaning i de bästa fall. Och medan det finns mycket man kan göra för att förbättra processen är man aldrig garanterad att hitta den perfekta kandidaten. Men det betyder självfallet inte att man ska göra något annat än sitt bästa.

Vilken position man rekryterar till är något man alltid måste hålla i åtanke. Ju viktigare den är att få bästa möjliga kandidaten till desto mer press lägger man också på sig själv att lyckas. När man rekryterar till chefspositioner eller söker tillsätta nyckelpersoner kan det vara klokt att ta hjälp genom hela processen. Det finns företag som Head Agent som arbetar specifikt med detta och har både erfarenheten och kontaktnätverket som behövs får att nå ut till rätt personer.

Oavsett om man anlitar hjälp eller inte kommer man i regel börja med att ta fram en komplett kravprofil. I denna ska man lista de krav som ställs på kandidaternas utbildning, yrkeserfarenheter, expertiser och eventuella andra krav, som exempelvis körkort eller något annat man kan tänka sig.

Sedan gäller det att ta fram en kortfattad men fortfarande tydlig beskrivning av jobbet och vilka huvuduppgifter personen som får jobbet kommer att sköta. Här bör det även inkluderas information om saker som huruvida man förväntas resa i jobbet. Se även till att informera om vilken typ av anställningsform som gäller.

När man sedan gör denna information tillgänglig är det bara att vänta på att ansökningarna ska komma in. Huruvida man sedan går igenom dessa som de kommer in eller väntar tills man nått deadlinen för inlämning beror på vad som passar en själv bäst. Att därefter sålla bort alla som inte uppfyller kraven kan vara en tidskrävande process, men det måste ju göras för att kunna se vilka som är lämpade att gå vidare.

Efter detta kommer intervjun och det är något som är ett helt kapitel för sig. Vet man inte riktigt vilka frågor kan man läsa några förslag på sajten Företagande. Använd dem rakt av eller som inspiration att komma på egna, mer relevanta frågor.